Struktura wentylatora dmuchawy

- May 27, 2020-

Struktura dmuchawy

W przypadku małych i średnich fanów o dużym zastosowaniu i szerokiej gamie produktów, struktura produktu i proces produkcji są stosunkowo proste, a koszt jest również niski. Użytkownicy dążą przede wszystkim do wysokiej wydajności, niskiego poziomu hałasu, długiej żywotności i niskich cen.


Drugi jest kapitałochłonny i wymaga dużych nakładów technologicznych, struktura produktu jest złożona, cykl produkcyjny jest długi, kompletność i systemowość są również silne, i działa pod wysokim ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i przy dużej prędkości, a niektóre nawet pracują w trudnych warunkach warunki. Różne typy wentylatorów mają różne wymagania.


W przypadku dmuchaw turbo, sprężarek i dużych wentylatorów użytkownicy dążą przede wszystkim do wysokiej jakości, wysokiej niezawodności, płynnej pracy i długiego cyklu

50-50-20-24v-air-blower-fan-for-mopping-robot14217274728