Dobór materiałów na części przeciwwybuchowe wentylatorów z przepływem osiowym

- Oct 22, 2019-


Medium gazowe transportowane przez przeciwwybuchowy wentylator osiowy jest gazem wybuchowym i łatwopalnym, takim jak tlenek węgla, gaz ropopochodny, gaz chemiczny lub gaz zawierający proszek wybuchowy. Kiedy część wirnika takiego wentylatora jest wykonana ze zwykłej stali węglowej, ponieważ elementy zderzają się ze sobą lub zanieczyszczenia, takie jak piasek lub opiłki żelaza są zasysane do wirnika, łatwo jest spowodować zapłon gazu i wybuchnięcie razem, powodując poważny wypadek. Aby uniknąć takich wypadków, gdy wentylator dostarcza czynnik gazowy, który jest wybuchowy i ma niską palność, spirala wentylatora jest wykonana z blachy stalowej, a wirnik z aluminium. Jednak przeciwwybuchowe wentylatory osiowe stosowane, gdy wentylator dostarcza wybuchowe i łatwopalne gazy, są wykonane z aluminium.


Gdy wentylator jest zainstalowany bezpośrednio w pożarze lub w niebezpiecznej instalacji gazowej, przeciwwybuchowy wentylator osiowy nie może być napędzany taśmą, aby uniknąć wystąpienia iskier statycznych i wybuchu. Jeśli konieczne jest użycie napędu taśmowego, przeciwwybuchowy wentylator osiowy powinien zastosować skuteczną metodę eliminacji elektryczności statycznej na taśmie, aby zapewnić bezpieczne działanie.