Prace kontrolne przed testem dmuchawy

- Jul 28, 2019-

1. Sprawdzić urządzenie blokujące układu zasilania obiegiem oleju dmuchawy i sprężarki, urządzenie przeciwlotnicze, urządzenie alarmowe przesunięcia wału, urządzenie blokujące system uszczelniający, urządzenie przeciwlotowe, urządzenie alarmowe przesunięcia wału, urządzenie blokujące systemu uszczelniającego oraz urządzenia regulujące system wodny, elementy zaworów i instrumenty powinny być czułe i niezawodne oraz zgodne z przepisami dokumentów technicznych dotyczących sprzętu.

2. Sprawdź nazwę, model, główne parametry i ilość oleju smarowego zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.

3. Dokładnie sprawdź układ smarowania i system gęstego napełniania zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.

Po czwarte, sprawdź sterowanie silnika lub turbiny parowej, turbina gazowa powinna być zgodna ze sterowaniem dmuchawy.

5. Podczas sprawdzania wirnika dmuchawy nie powinno wystąpić zakleszczenie i tarcie.

6. Sprawdź, czy zawór i akcesoria znajdują się w położeniu, w którym obciążenie jest minimalne, gdy dmuchawa pracuje.

7. Każda jednostka jednostki w jednostce inspekcyjnej zostanie poddana działaniu próbnemu na pojedynczej jednostce zgodnie z przepisami dokumentów technicznych wyposażenia.

8. Sprawdź różne środki bezpieczeństwa.