Można zastosować zwykły wentylator osiowy

- May 26, 2020-


254mm-ball-bearing-electric-fan-for-oven54228057026

Zwykłe wentylatory osiowe mogą być stosowane do wentylacji w ogólnych fabrykach, magazynach, biurach, rezydencjach itp., A także mogą być stosowane do chłodnic (chłodnic powietrza), parowników, skraplaczy, kropli rozpylających itp.


Istnieją również wentylatory osiowe dla kopalni. Wentylatory osiowe antykorozyjne i przeciwwybuchowe wykorzystują materiały antykorozyjne oraz środki przeciwwybuchowe i są dopasowane do silników przeciwwybuchowych. Mogą być używane do transportu gazów wybuchowych, lotnych i żrących


Wymagane jest, aby gaz przenoszony przez wentylator osiowy był wolny od znacznego pyłu, lepkości i materiałów włóknistych; temperatura typu podłączonego bezpośrednio do silnika nie powinna przekraczać 40 ° C, a temperatura typu napędu pasowego nie powinna przekraczać 60 ° C. Ilość pyłu przenoszonego przez gaz nie powinna przekraczać { {2}} mg / m2 3. Wentylator osiowy składa się głównie z wirnika, obudowy, silnika i innych części. Wspornik jest połączony ze stalowym wentylatorem obudowy. Antykorozyjny wirnik osiowy i obudowa wentylatora wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, a inne typy wentylatora osiowego są zwykle wykonane z blachy stalowej.

2017-03-28