Poznaj najczęstsze wymagania dotyczące wentylatorów osiowych

- Jul 17, 2019-

Wentylator osiowy jest najdłużej stosowany w warunkach dużego przepływu wiatru. Z powodu trybu przepływu osiowego przepływ wiatru może generować większy przepływ wiatru niż zwykły wentylator, a wartość wydajności pracy gwałtownie wzrasta. W przypadku dużych magazynów fabrycznych i sprzętu produkcyjnego centra handlowe i inne miejsca mają oczywistą wentylację i efekty wentylacyjne. Wiele projektów budowlanych wykorzystuje takie wentylatory w partiach, a efekt został podwojony po przedłużeniu łopatek wentylatora poprzez ulepszenia i ulepszenia. Wentylator z przepływem osiowym oddziałuje silnym wiatrem i jest szeroko stosowany w dużych centrach handlowych. W przypadku gwałtownego wzrostu przepływu ludzi, tylko poprzez ulepszenie wentylatora, aby uzyskać wymagany efekt, w przeciwnym razie wentylator nie może zaspokoić normalnego zapotrzebowania, a łopatka wentylatora jest ulepszona. Jest to stosunkowo proste ulepszenie, dzięki czemu przepływ wiatru generowany przez wentylator będzie wyższy niż wydajność oryginalnego wentylatora i może sprostać różnym wymaganiom przepływu. Po zastosowaniu coraz więcej nacisków drogowych zwiększa teraz przepływ wiatru poprzez ulepszanie osiowych łopatek wentylatora, aby w pełni sprostać wymaganym wymaganiom pracy. W procesie ciągłego doskonalenia wszystkie stosowane obecnie materiały łopat wiatrowych mają przyjęte lekkie materiały, które nie zwiększą obciążenia podczas pracy, co jest bardzo energooszczędne.