Główny cel dmuchawy

- Aug 11, 2019-

Dmuchawa składa się głównie z następujących sześciu części: silnika, filtra powietrza, korpusu dmuchawy, komory powietrznej, podstawy (i zbiornika paliwa) i dyszy kroplowej. Dmuchawa jest napędzana mimośrodowo przez wirnik naprężony w cylindrze i powoduje zmianę objętości między łopatkami w rowku wirnika, aby zasysać, sprężać i odprowadzać powietrze. Podczas pracy różnica ciśnień dmuchawy służy do automatycznego wysyłania smarowania do dyszy kroplowej, kroplówki do cylindra w celu zmniejszenia tarcia i hałasu oraz do powstrzymania przepływu gazu w cylindrze z powrotem. Ten typ dmuchawy jest również nazywany dmuchawą łopatkową. Dmuchawa dostarcza średnie i czyste powietrze, czysty gaz, dwutlenek siarki i inne gazy obojętne. Może również produkować inne łatwopalne, wybuchowe, żrące, toksyczne i specjalne gazy na żądanie.