Przyczyna awarii wentylatora osiowego

- Aug 12, 2019-

1. Obciążenia dynamiczne nie są w pełni uwzględniane przy projektowaniu wytrzymałości. Projekt konstrukcyjny jest niesprawiedliwy.

2. Konstrukcja pneumatyczna nie jest idealna. Charakterystyka aerodynamiczna i ekspansja nie są znane.

3, materiał ostrza jest słaby. Współczynnik bezpieczeństwa wytrzymałości ostrza nie jest wystarczający.

4. Jakość kucia ostrza jest niska.

5, spawanie, jakość montażu jest niska. Takie jak odpadające śruby ostrzy i łamanie ostrzy.

6. Kontroluj jakość stacji paliw.

7. Monitorowanie i ochrona awarii załączników.

Aspekt instalacji

1. Wentylator silnie wibruje, a łożysko i sprzęgło łatwo ulegają uszkodzeniu. Wałek jest niezrównoważony lub źle podłączony.

2. Lokalna wartość wskazania jest niezgodna z wartością sprzężenia zwrotnego w sterowni, a błąd instalacji siłownika jest duży. Powoduje nieprawidłowe manipulowanie.

Wybór wentylatora i konstrukcja systemu

Charakterystyka instalacji rurowej wentylatora jest niesprawiedliwa, a niewłaściwy wybór wentylatora powoduje, że rzeczywisty punkt pracy wentylatora znajduje się w strefie przepływu powietrza lub w pobliżu strefy utknięcia.

1